BAROCKPINTO STUDBOOK -USA

           Info  Keuring  Stamboek  Sport  Stallions  Faqs News  Countries   Contact  Home    


Hengstenkeuring 2010  

Voor de eerste hengstenkeuring van het Barockpinto stamboek werden 15 hengsten aangemeld. De keuring werd gehouden op de mooie accommodatie van de Fam. Smid in Dalen. Er zijn veel mensen vanuit Nederland maar ook vanuit het buitenland naar onze keuring vertrokken, zowel deelnemers en toeschouwers. Dat is een goed teken dat er voldoende animo voor deze fokkerij bestaat. Het stamboek heeft al ruim 100 leden in zowel binnen als buitenland en de verwachting is dat het ledenbestand de komende 2 jaar met 100 leden per jaar groeit. Dat is zeer haalbaar als de nieuwe dekhengsten hun werk goed gaan doen.

Hengsten aanbod

Hengsten van diverse bloedvoering werden aangemeld voor de keuring. Er werden 5 Friese, 6 warmbloed, 1 Voorboek hengst en 3 Barockpinto’s aangeboden. Wat opvallend is dat bijna alle hengsten een volledige registratie bij andere stamboeken hebben aangezien de meeste bonte paarden nog wel eens een onbekende afstamming hebben. Als stamboek hopen wij zoveel mogelijk hengsten in te schrijven voor de dekdienst zodat we gelijk met een mooie bloedspreiding kunnen beginnen en in  de toekomst meer keus hebben om te selecteren. Het Barockpinto paard is een kruisingsproduct tussen een Fries en een warmbloed paard. Het fokdoel is om een rastypische Bonte Fries terug te fokken en daar hebben wij bonte hengsten voor nodig. Indien een geregistreerde Friese hengst extreem aan ons fokdoel voldoet willen we hem een kans gegeven voor de fokkerij. Ons stamboek heeft over de Friese hengsten veel vragen gehad van eigenaren die hun Friese hengst wilden opgeven. We zijn direct heel open geweest naar deze eigenaren en hebben onze wensen aangegeven om teleurstelling en onnodige kosten te vermijden. “ Anders waren er nog wel 10 Friese hengsten aangemeld”, aldus Wemmenhove,  “we keuren liever een gekruiste zwarte fries met een witte voet goed dan een geregistreerde Fries, we hebben bloed nodig  in onze fokkerij”. “Wij zijn een zeer open stamboek, we kunnen hengsten die voldoende zijn eventueel als Ster hengst met een dekbeperking aankeuren. Alle hengsten moeten echter wel binnen 2 jaar een positieve IBOP test afleggen en de nakomelingen moet voldoende zijn. De hengsten die nu zijn goedgekeurd geven wij de kans maar ze moeten zich in de toekomst nog wel bewijzen. Kunnen ze niet aan de andere voorwaarden voldoen dan word hun dekvergunning niet verlengd”.

V.l.n.r Mevr. M.Betten de Jong (sportcommissie), Dhr. A. Zwiers (jury) en Hoofdinspecteur Dhr.G. Stelwagen.

Hengsten die een volledige afstamming  hebben kunnen worden ingeschreven in het Hoofdboek en de veulens van deze hengsten komen in het veulenboek (mits de moeder een volledige afstamming heeft). Het stamboek kan ook een hengst aankeuren voor maximaal 20 merries per jaar). De hengsten moeten dan wel sterwaardig zijn en minimaal 40 punten halen.  Tot 2015 accepteren wij deze hengsten voor ons fokdoel.  Na 2015 hebben we voldoende fokmateriaal om dan het mes er nog scherper in te zetten. De hengsten krijgen naar goedkeuring de volgende omschrijving.

  • Naam hengst BP + NR:  indien hengst voldoet aan ons fokdoel.

  • Naam hengst BP + NR + FB:  indien de hengst Fries bloed bevat maar niet bont is.

  • Naam hengst Ster + NR +  Klasse:  indien de hengst 40 punten haalt maar geen 42.

  • Naam hengst BP + NR +VB:  indien de hengst geen volledige afstamming heeft.

  • Naam hengst BP + NR + XX: indien de hengst minder dan 25% Fries bloed heeft.

 

Eerste bezichtiging

Om 10 uur werd gestart met de eerste bezichtiging en het beoordelen van de paarden op de straat. Hengsten met een correct model, beenwerk, stap en draf  werden  aangewezen voor de tweede bezichtiging. Paarden die teveel afwijken van het gemiddelde fokdoel of duidelijke afwijkingen hebben op o.a. beenwerk of bouw worden niet doorverwezen naar de tweede ronde. Hengsten met een foktechnische interessante afstamming kregen het voordeel van de twijfel.  Alle hengsten in de Eerste bezichtiging werden doorverwezen. Op enkele paarden was een bemerking maar die kregen het voordeel van de twijfel.

Tweede bezichtiging

De paarden werden  in aller rust in de kooi gepresenteerd. Hengsten die wat druk waren of teveel energie hadden kregen wat langer de tijd om af te koelen. In de kooi wordt weer alle selectie criteria beoordeeld. Ook de afstamming wordt in de tweede ronde meer meegenomen. Hengsten met een voldoende exterieur en beweging maar goede afstamming en hengsten met een voldoende afstamming en een goed exterieur en beweging worden doorverwezen naar de derde bezichtiging.  Ook werden de hengsten goed bekeken of ze een toegevoegde waarde kunnen leveren aan ons fokdoel. Voor KWPN hengsten is kleur, kwaliteit en afstamming erg belangrijk. Voor Friese hengsten is rastype, afstamming en beweging doorslaggevend. Voor kruisingsproducten is kleur en kwaliteit het belangrijkste daarna afstamming.  Is het kruisingsproduct zwart dan moet de hengst extra kwaliteit en pedigree hebben.

Tijdens de tweede bezichtiging werd gelijk vermeld of een hengst is aangewezen voor de derde bezichtiging. Vier hengsten werden niet aangewezen naar de derde bezichtiging. De 18 jarige AES ggk  hengst Kamber (v.Samber) miste kwaliteit in het beenwerk en de regelmaat in stap en draf. Tabe (v.Maarten) was te week in de rug en hoog in het kruis, in beweging was Tabe te duwend. De Friese ster hengst Uniek miste de lengte in de hals en hij staat teveel met zijn achterbeen achter de massa. Ook zou Uniek in het voorbeen correcter gesteld kunnen zijn. De zwartbonte Voorboek hengst Sandro is te arm gespierd en mist tact en regelmaat in draf en galop. De aangewezen hengsten werden nadat ze uit de kooi kwamen klinisch gekeurd door Dierenarts  Dhr. Weggemans. Tijdens de pauze heeft de jury de hengsten besproken en werd de veterinaire uitslag meegenomen. Alle aangewezen paarden hadden geen veterinaire bemerkingen. Indien een hengst wel een veterinaire bemerking heeft dan kan de jury in de derde bezichtigingen besluiten om een hengst niet te nemen. Ook kan een eventueel randgeval in de pauze besproken worden om wel of niet te in te schrijven voor de dekdienst.

Dhr. Beckman uit Duitsland met Castor

Head Inspector Mr. G. Stelwagen.


Wij als jury hebben de keuring zeer positief ervaren. De paarden werden in alle rust gepresenteerd, de paarden vertoonden geen stress. De paarden hadden gemiddeld veel kwaliteit. Er waren weinig problemen in het beenwerk te vinden en dat viel positief op. We verwachten dat deze hengsten daar zeker de Friese merries op zullen verbeteren. Alle goedgekeurde hengsten hebben geen erfelijke afwijkingen of veterinaire bemerkingen. We hebben gemeend om deze hengsten een kans te geven voor ons stamboek en denken dat deze groep een bijdrage kan leveren voor ons fokdoel.

 

Derde bezichtiging

De hengsten werden weer beoordeeld op alle selectiecriteria zodat er van iedere hengst ook een goed verslag gemaakt kan worden. De hengsten komen binnen in stap en worden op stand wederom beoordeeld. Daarna moeten de hengsten in rust een ronde  aan de hand draven. De beoordelingen van de eerste en tweede bezichtiging worden in het eindoordeel meegenomen.

De hengsten kwamen als groep per klasse terug en werden op basis van hun punten totaal geplaatst.

 

Goedgekeurde klasse XX hengsten:

In de klasse XX werden 3 hengsten goedgekeurd. Aan kop kwam Colorance van eigenaar Stutteri Sortemosegaard uit Denemarken, Colorance behaalde 45 punten. Tweede mocht opstellen de IHW goedgekeurde hengst James Bont Junior met 43.5 punt, eigenaar Dhr. A. Kos. Op de derde plek met 43 punten de hengst Ceasar van Fam. Poucke Dirk uit Belgie. Deze drie hengsten behaalden de minimale grens van 42 punten en krijgen een dekvergunning voor 2 jaar van 50 merries per jaar.

 

Twee hengsten behaalden de Ster status en een dekvergunning van 2 jaar van 20 merries. Zo krijgen deze hengsten de kans om zich in nafok te bewijzen. De hengst van Castor van Dhr. H.Beckman uit Duitsland behaalde 41 punten en de hengst As wish we van de fam. Holwerda  behaalde 40.5 punten.

 

Goedgekeurde Barockpinto hengsten:

Van de hengsten die aan ons fokdoel voldoen werden 3 hengsten goedgekeurd met een volledige dekvergunning. Ook moeten deze hengsten zich de komende 2 jaar bewijzen in nafok en aanlegtest. De hengst Century  D ‘ Aime  van Dhr. P.Drumea uit Romenie behaalde 43.5 punten. Ook de hengst Mister White Foor van A.Riemersma behaalde 43.5 punten. De zwartbonte Cool Willow Spring van Mevr. S. van Diem behaalde ook zijn dekvergunning met 43.5 punt.

 

Hengsten Fries Bloed:

Het stamboek en fokcommissie kregen de vraag waarom wij ook Friese hengsten de kans geven. Het antwoord is eigenlijk heel simpel; “Omdat er ook bonte warmbloed merries zijn”. De Friese hengsten moet wel over heel veel rastype beschikken. Het is absoluut niet zo dat een Friese hengst die ster is bij het FPS ook sterwaardig is met ons puntensysteem.  Echter kan een hengst bv. op stap een 5.5 haalt maar dit compenseert met bv. rastype en toch zo zijn punten behaald worden geaccepteerd voor onze fokkerij.

Rasjuweel Baron van Odingastae behaalde 44.5 punten en krijgt een dekvergunning van 2 jaar van 50 merries per jaar. Baron is in eigendom van Mevr. G. Mikotova uit Czech republiek.

 

De hengst Timo Jan behaalde 40.5 punten en is Ster met een dekbeperking van 20 merries per jaar voor 2 jaar. Ook gelden voor deze hengsten met Fries bloed dezelfde regels voordat ze definitief goedgekeurd worden. Ze moeten binnen 2 jaar een positieve IBOP proef afleggen en hun nafok moet acceptabel zijn, minimaal 20 veulens moeten worden gekeurd waarvan minimaal 50% een tweede premie behaald.


Goedgekeurde dekhengsten BP stamboek:

 

Colorance BP 03 XX - (Haico X Belisar).

Eigenaar Stutteri Sortemosegaard, Denemarken

Colorance is een hengst met heel veel ras en een zeer sterk kruis. Hij draaft en galoppeert met heel veel balans en souplesse. Hij zou iets sterke in de rug kunnen zijn. Zijn afstamming is voldoende. Colorance is homozygoot bont. Stokmaat 164 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7,5

8

7

7,5

7

8

45

Fokadvies Colorance: Barokke Friese merries met een sterke middenhand.

 


James Bont Junior BP 04 XX - (James Bont X Linardo vb H.)

Eigenaar Antoon Kos, Amsterdam

James Bont Junior is een paard met veel ras en een zeer mooi type. Zijn stap is iets kort maar wel met voldoende kracht en activiteit. Zijn galop is voldoende. Stokmaat 1,61 cm. De afstamming van James Bont junior is voldoende.  James Bont junior is homozygoot voor Agouti factor.

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

6

7

6,5

8

8

8

43,5

Fokadvies James Bont: Grootramige Friese merries.

 


Ceasar Ter Linden BP 05 XX - (King BP 02 XX. X Ferro)

Eigenaar Fam. Poucke Dirk uit België

Ceasar is een hengst met een zeer sprekend hoofd, hij zou meer rek in zijn lichaam kunnen hebben, ook mist hij een fractie halslengte. Ceasar heeft een beste stap met veel buiging. Zin draf zou hij iets meer zweefmoment en ruimte kunnen vertonen. Ceasar galoppeert zeer makkelijk. Ceasar is homozygoot bont. Zijn afstamming is voldoende. Stokmaat 1,67 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7,5

6,5

8

6,5

6,5

8

43

Fokadvies Ceasar: Barokke Friese merrie´s

 


Century D ´Aime  BP 01 - (Willem van Nassau X Damiro)

Eigenaar Fam. Dhr. P. Drumea, Romenie

Century  zou meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Hij heeft veel ras en uitstraling maar is een fractie neerwaarts gebouwd. In zijn basisgangen heeft hij veel tact maar zou zowel in draf en galop meer ruggebruik kunnen tonen. Hij beschikt over een beste stap. Century bevat 25% Fries bloed. Zijn afstamming is acceptabel. Stokmaat 1,62 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7,5

6,5

7

8

7,5

7

43,5

Fokadvies Century D ´Aime: Friese paarden met maat.

 


Cool Willow Spring  BP 02 - (Willem van Nassau X Optimist)

Eigenaar Fam. Mevr. S. van Diem, ´t Goy

Cool Willow Spring is een wat neerwaarts gebouwd paard. Zijn voorbeen zou een fractie meer lengte kunnen hebben. In het beenwerk zou hij iets meer kwaliteit kunnen hebben. Hij heeft beschikt over een zeer mooi type met zeer veel rasuitstraling. Hij heeft veel tact en regelmaat in zijn beweging. Cool Willow Spring bevat 25% Fries bloed.  Zijn afstamming is voldoende. Stokmaat 1,64 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7

7

7

8

8

6,5

43,5

Fokadvies Cool Willow Spring: Friese merries  mits voldoende lang voorbeen.

 


Bonte Piet Fan ´t Proosdijhof BP 03 - (Ico Sun X Heinse 354) / voorheen Mister White Foot

Nieuwe eigenaar Piet Brysse, Ruddervoorde, België

Piet  is een grootramig paard met veel lengte in zijn lichaam. De hengst beschikt over heel veel rastype. De stap is voldoende lang maar mist kracht. In de draf blijft hij te hoog in het kruis. Deze hengst is gefokt uit een zeer sterke moederlijn `De Hertshoorn stam 120`. Bonte Piet bevat 50% Fries bloed.  Zijn afstamming is zeer goed. Stokmaat 1,69 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

6,5

7,5

6,5

8

8

7

43,5

Fokadvies Bonte Piet fan ´t Proosdijhof: Zowel Friese als warmbloed merrie´s die maat missen.

 


Baron fan Odingastate  BP 01 FB  - (Tjerk 328 X Jelmer 297’)

Eigenaar Mevr. G.J. Mikutova, Czech Pepublic

Baron is een rasjuweel om te zien. De hengst heeft een hele mooie halsvorm met veel lengte. Zijn beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Hij zou zowel in stap en draf zijn achterbeen meer kunnen ondertreden.  De stap is voldoende maar mist iets tact en regelmaat, dit zal voor ons fokdoel geen probleem geven aangezien warmbloed paarden goed stappen. Zijn afstamming is zeer goed.  Stokmaat 1,68 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

5,5

7

7

9

8

8

44,5

Fokadvies Baron fan Odingastate: Warmbloed merrie´s die om ras zoeken.

 


Sterhengsten met een dekvergunning:

 

Castor Ster 01 XX -(Gerlinus X Samber)

Eigenaar Fam. H.Beckman, Duitsland

Castor is een zeer degelijk gefokt paard met iets onderhals. Zijn hoofd zou edeler mogen. Hij is een fractie neerwaarts gebouwd. Castor heeft correct en droog beenwerk. Hij is een blije enthousiaste hengst die zichzelf positief toont. Castor zijn afstamming is goed. Stokmaat 1,63 cm

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7

7,5

6,5

6

6,5

7,5

41

Fokadvies Castor: Grote Friese merries met mooie halsvorm.

 


As Wish We Ster 02 XX -(Redford X Samber)

Eigenaar Fam. Holwerda, Siegerswoude

As We Wish heeft een zeer mooi en rastypisch hoofd. Hij heeft een beste stap maar mist wel ruimte. Hij zou in de voorhand fraaier kunnen. Hij heeft iets onderhals en zijn schouder zou iets schuiner kunnen. Ook mist hij een fractie lengte in het voorbeen en zou hij zijn voorbeen meer weg moeten zetten. Zijn afstamming is voldoende. Stokmaat 1,67 cm.

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

7,5

6,5

7

6,5

6,5

6,5

40,5

Fokadvies As we Wish: Lang gelijnde Friese merries met een sterke bovenbouw en een mooie halsvorm.

 


Timo Jan Ster 03 FB -(Mintse 384 X Anton 343)

Eigenaar Dhr. G. Soepenberg, Den Ham

Timo Jan is een zeer rastypische Friese hengst met voldoende uitstraling. Hij is vrij steil in het achterbeen en heeft kleine hoefjes. In zijn afstamming vinden we de rastypische Friese hengsten Mintse en Anton. Zijn afstamming is acceptabel. Stokmaat 1,62cm.

Stap

Draf

Galop

Rastype

Bouw

Beenwerk

Totaal

6

7

7

7,5

7

6,5

40,5

Fokadvies Timo Jan: Warmbloed merrie´s die ras zoeken.


IBOP test:

De ouder hengst James Bont Junior was de enige deelnemer die gelijk zijn IBOP test positief (40 punten min.) aflegde. Hij behaalde een zeer hoge score van maar liefs 51 punten. James Bont Junior is een paard met zeer veel aanleg als menpaard.

Stap 2X

Draf 2X

Overgangen

H.S.W

Aanleg

Totaal

6,5

7

8

8

8

51

Met dank aan Ralf Pospischil voor de mooie foto's.

 KIJK OP http://www.fotografie-ralf-pospischil.young-horse-gate.de/  

 

VIDEO

Deel 1 - www.worldwidefriesians.com/HK2010_1.wmv 

Deel 2 - www.worldwidefriesians.com/HK2010_2.wmv 

Deel 3 - www.worldwidefriesians.com/HK2010_3.wmv